Αποτέφρωση από το Γραφείο Τελετών ΠΑΧΟΥΜΗ στη Θεσσαλονίκη

 
Η διαδικασία της αποτέφρωσης, εφαρμόστηκε με κοινή νομοθεσία σε όλα τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 15 Μαρτίου 2006.

Λόγω της κακής ερμηνείας του ελληνικού νόμου σε συνδυασμό με την άρνηση των αρχών για την παραχώρηση της λειτουργίας των αποτεφρωτηρίων σε ιδιωτικές εταιρείες, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην γίνετε η διαδικασία στην Ελλάδα αλλά σε γειτονικές χώρες (βλέπε Βουλγαρία - Ιταλία) με όλες τις προβλεπόμενες συνέπειες. Η εταιρεία μας πάντως διαθέτει και την υποδομή και την εξειδίκευση σε μία μελλοντική αλλαγή των συνθηκών.

Το γραφείο τελετών Παχούμη αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την αποτέφρωση του θανόντα, με σεβασμό και υπευθυνότητα.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στην οικογένεια να παρευρεθεί αν το επιθυμεί.
 
 
 

Γραφεία Τελετών ΠΑΧΟΥΜΗ

 
Αγίου Δημητρίου 157
54634 Θεσσαλονίκη
 
Τηλέφωνο +302310203060
 
Κινητό τηλέφωνο +306994203060
 
Φαξ +302310201425
 
 
 
 
 
 
 
Η εταιρία έχει πιστοποιηθεί με ISO:
 
 
ISO 9001 : 2008
 
 
 
ISO 14001 : 2004