Απαραίτητα δικαιολογητικά - Διαδικασίες για τις τελετές

 
Το γραφείο τελετών Παχούμη με έδρα τη Θεσσαλονίκη αναλαμβάνει την οργάνωση σε πάσης φύσεως πένθιμες τελετές όπως κηδείες και μνημόσυνα.

Οι διαδικασίες που πρέπει να διεκπεραιωθούν είναι οι εξής:

Διαδικασίες - Κινήσεις των Οικογενειών μετά την τελετή

1) Διακόπτουμε τη συνταξιοδότηση και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, καθώς και μεταβιβάζουμε τη σύνταξη στις περιπτώσεις που δικαιούμαστε.

2) Ενημερώνουμε την οικογενειακή μερίδα στο δημοτολόγιο που ανήκουμε, καταθέτοντας μια ληξιαρχική πράξη θανάτου, καθώς επίσης αιτούμεθα για την έκδοση 2-3 αντιγράφων
α) Πιστοποιητικών οικογενειακή κατάστασης
β) Πιστοποιητικών πλησιέστερων (εγγύτερων) συγγενών

3) Διακόπτουμε το Α.Φ.Μ. από την εφορία καταθέτοντας
α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου
β) Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών και
γ) Σε ορισμένες Δ.Ο.Υ. ζητούμε πιστοποιητικό περί ή περί μη δημοσίευσης διαθήκης

4) Συμπληρώνουμε κανονικά την φορολογική δήλωση όσο χρονικό διάστημα ήταν εν ζωή (είτε είναι πρώτο αναγραφόμενο μέλος είτε δεύτερο) και σημειώνουμε στις πιθανές μεταβολές για τον επόμενο χρόνο την λέξη θάνατος καταθέτοντας και μια ληξιαρχική πράξη θανάτου.

5) Ενημερώνουμε ότι: Το πρώτο τρίμηνο από την ημερομηνία θανάτου έχουμε δικαίωμα από το νόμο να προχωρήσουμε σε αποδοχή ή σε αποποίηση κληρονομιάς, εφόσον υπαγόμαστε σε αυτήν την διαδικασία. Μετά την παρέλευση του τριμήνου, έχουμε ΜΟΝΟ το δικαίωμα αποδοχής και ως εκ τούτου τα παραπάνω πιστοποιητικά που χρειάζονται μπορεί να σας τα εκδώσουν ο δικηγόρος είτε ο συμβολαιογράφος που θα απευθυνθείτε προς αποφυγή της δικής σας ταλαιπωρίας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

 
Βασικά – Απαραίτητα δικαιολογητικά για την είσπραξη εξόδων τελετής από ασφαλιστικό οργανισμό

 • Τιμολόγιο – Απόδειξη παροχής επιχείρησης τελετών
 • 2 Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου
 • Βιβλιάριο ασθενείας θανόντα -ούσης
 • Βιβλιάριο – Κάρτα είσπραξης συντάξεως του θανόντα-ούσης
 • Ενημερωτικό συντάξεως τριμήνου-ετησίου
 • Αστυνομική ταυτότητα δικαιούχου είσπραξης

Βασικά – Απαραίτητα δικαιολογητικά για μεταβίβαση συντάξεως από ασφαλιστικό οργανισμό

 • 2 Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Νέος καταθετικός λογαριασμός συντ/χου
 • Αστυνομική ταυτότητα δικαιούχου
 • Έντυπα που να αποδεικνύουν
  α) Το Α.Φ.Μ.
  β) Την Δ.Ο.Υ.
  γ) Το Α.Μ.Κ.Α. του δικαιούχου της συντάξεως
 
 
 

Γραφεία Τελετών ΠΑΧΟΥΜΗ

 
Αγίου Δημητρίου 157
54634 Θεσσαλονίκη
 
Τηλέφωνο +302310203060
 
Κινητό τηλέφωνο +306994203060
 
Φαξ +302310201425
 
 
 
 
 
 
 
Η εταιρία έχει πιστοποιηθεί με ISO:
 
 
ISO 9001 : 2008
 
 
 
ISO 14001 : 2004