ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΝΤΗ

Τελούμε την Δευτέρα 24 Ιουλίου 2023 και ώρα 10:30 π.μ. Επί τάφου στον τομέα Α2α 17/7 στο κοιμητήριο Αναστάσεως Του Κυρίου. Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού και θείου. Θα ακολουθήσει δεξίωση στις αίθουσες του Οίκου Τελετών Παχούμη, παραπλεύρως του Κοιμητηρίου Αναστάσεως Του Κυρίου.