Το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και παροχών αντικατοπτρίζουν οι πιστοποιήσεις μας ISO 9001:2004 και ISO 9001:2008, που μας δόθηκαν από το 2006.

Είμαστε από τις πρώτες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη που λειτούργησαν με βάση αυτά τα πρότυπα. Ως έμπρακτο αποτέλεσμα αναγνώρισης των προσπαθειών μας, είδαμε με ικανοποίηση το ενδιαφέρον που προκάλεσε ο επαγγελματικός σχεδιασμός μας στα μέσα ενημέρωσης.

Έχουμε παραχωρήσει συνεντεύξεις σε κανάλια παγκόσμιας εμβέλειας, όπως tο CNN στις H.Π.A και το BBC του Η.Βασιλείου καθώς προσομοιώσαμε μια εικονική τελετή για την παραγωγή του VICE H.Bασιλείου και της Ελλάδος.

Η εταιρεία μας συμμετέχει ενεργά σε όλους τους φορείς που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο.