Σας παρέχουμε τη δυνατότητα αποτέφρωσης οστών είτε αυτά προέρχονται από μια πρόσφατη ανακομιδή, είτε υπάρχουν ήδη σε κάποιο οστεοφυλάκιο ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο.

Η τέφρα που παραλαμβάνουμε από την καύση της σορού, αποτελείται 100% από τον μυοσκελετό του ανθρώπου. Αυτό σημαίνει ότι όταν γίνεται ανακομιδή, τα οστά αντί να μπουν σε οστεοφυλάκιο ενός Κοιμητηρίου, ή να τοποθετηθούν σε χωνευτήρι για την αλλοίωσή τους (που μ’ αυτόν τον τρόπο αλλοιώνεται τελείως η μνήμη του ανθρώπου), μπορούν να αποτεφρωθούν και την τέφρα να την διαχειριστεί η οικογένεια όπως επιθυμεί.