Ο Οίκος τελετών Παχούμη διαθέτει ιδιόκτητα νεκροστάσια με σκοπό να εκτίθεται η σορός για χαιρετισμό για όσους επιθυμούν. Είναι πλήρως εξοπλισμένα και διαθέτουν περιβάλλον φιλικό και οικείο για τους παρευρισκόμενους. Επίσης διαθέτει ψυκτικούς θαλάμους για την συντήρηση του αποθανόντα/ούσα με απόλυτη ασφάλεια όπως και φορητούς ατομικούς ψυκτικούς θαλάμους.