Διάκοσμος ναού

Η διακόσμηση του ιερού ναού που πραγματοποιείται σε μια τελετή, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα θρησκευτικά πιστεύω, τα ήθη και τις παραδόσεις. Η λέξη κηδεία προέρχεται από το ρήμα κήδομαι που σημαίνει στην νεοελληνική φροντίζω, επιμελούμαι.

Τα άνθη αποτελούν μια από τις σημαντικότερες εκφράσεις αγάπης και συνοδεύουν κάθε στιγμή της ζωής μας.