Ο Οίκος τελετών Παχούμη αναλαμβάνει την πλήρη οργάνωση και επιμέλεια μνημοσύνου. Τα μνημόσυνα που είθισται να τελούνται είναι τα 3μερα, 9μερα, 40ημερα, ετήσια και τριετή. Προγραμματίζουμε έγκαιρα τα μνημόσυνα που εσείς επιθυμείτε και φροντίζουμε για την πραγματοποίηση μιας αρμονικής και αξιοπρεπούς τελετής.