Το Προσωπικό μας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΧΟΥΜΗΣ
Ιδρυτής – Επίτιμος Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΧΟΥΜΗΣ
Τ.Πρόεδρος
Τηλ. 6937233434

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΣΙΡΛΗΣ
Υπεύθυνος διοργάνωσης τελετών και διαχείρησης οικονομικών θεμάτων
Τηλ.6937029824

ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
Υπεύθυνος διοργάνωσης και συντονισμού τελετών
Τηλ. 6981224511

ΟΛΓΑ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ
Διευθύνων Σύμβουλος – Υπεύθυνση δημοσίων σχέσεων
Τηλ. 6994203060

ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
Γραμματειακή υποστήριξη
Τηλ. 2310203060

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΟΚΟΤΑ
Γραμματειακή υποστήριξη
Τηλ. 2310222245

ΡΑΝΙΑ ΜΑΝΘΟΥ
Κλινική Ψυχολόγος (συνεργάτης)
Τηλ. 6937029865