ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΣΑΜΗ

Τελούμε το Σάββατο 6 Αυγούστου 2022 και ώρα 10:30 π.μ. επί του τάφου Β1Α 1/8 στο Κοιμητήριο Αναστάσεως του Κυρίου Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας αδελφής και θείας.  Θα ακολουθήσει δεξίωση στις αίθουσες του Οίκου Τελετών Παχούμη, παραπλεύρως του Κοιμητηρίου “Αναστάσεως του Κυρίου”.