Αποστολή στεφάνων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα προϊόντα που παρουσιάζονται παρακάτω ενδέχεται να φέρουν αποκλίσεις στην πραγματικότητα, λόγω της εποχικότητας και της διαθεσιμότητας των ανθέων-φυτών των συνθέσεων. Μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντός σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, τόσο για την οριστικοποίηση της αποστολής, αλλά και την ενημέρωσή σας για τυχόν διαφορές.

ΚΩΔΙΚΟΣ 1

Στεφάνι με 30 λευκές μαργαρίτες και 20 λευκά λίλιουμ, δεμένα επάνω σε βαθυπράσινα φύλλα δάφνης.

90 ευρώ

ΚΩΔΙΚΟΣ 2

Στεφάνι με 30 λευκές μαργαρίτες και 20 λευκά λίλιουμ, δεμένα επάνω σε βαθυπράσινα φύλλα δάφνης.

90 ευρώ

ΚΩΔΙΚΟΣ 3

Στεφάνι με 30 λευκές μαργαρίτες και 20 λευκά λίλιουμ, δεμένα επάνω σε βαθυπράσινα φύλλα δάφνης.

90 ευρώ

ΚΩΔΙΚΟΣ 4

Στεφάνι με 30 λευκές μαργαρίτες και 20 λευκά λίλιουμ, δεμένα επάνω σε βαθυπράσινα φύλλα δάφνης.

90 ευρώ