Δικαιολογητικά για την είσπραξη εξόδων τελετής

Δικαιολογητικά για την είσπραξη εξόδων τελετής

Όλα τα βασικά και απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την είσπραξη των εξόδων τελετής από Ασφαλιστικό Οργανισμό.

  1. Τιμολόγιο – απόδειξη παροχής επιχείρησης τελετών
  2. Δύο (2) ληξιαρχικές πράξεις θανάτου
  3. Βιβλιάριο ασθενείς θανόντος/θανούσης
  4. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου του θανόντοας, ώστε να φαίνεται το IBAN
  5. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου είσπραξης και φωτοαντίγραφό αυτής