Οι διαδικασίες μετά τη δήλωση θανάτου

Οι διαδικασίες μετά τη δήλωση θανάτου

Όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζετε για τις ενέργειες και τις διαδικασίες που ακολουθούν τη δήλωση θανάτου.

Βήμα πρώτο:

Ενημερώνουμε την οικογενειακή μερίδα στο δημοτολόγιο όπου ανήκουμε, καταθέτοντας μία ληξιαρχική πράξη θανάτου. Παράλληλα αιτούμαστε την έκδοση 2 ή 3 αντιγράφων α) πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και β) πιστοποιητικού πλησιέστερων συγγενών.

Βήμα δεύτερο:

Διακόπτουμε τη συνταξιοδότηση και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Παράλληλα, εφόσον δικαιούμαστε, μεταβιβάζουμε τη σύνταξη.

Βήμα τρίτο:

Διακόπτουμε το ΑΦΜ από την εφορία, καταθέτοντας: α) ληξιαρχική πράξη θανάτου, β) πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών και γ) σε ορισμένες ΔΟΥ ζητούμε πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης

Βήμα τέταρτο:

Συμπληρώνουμε κανονικά τη φορολογική δήλωση, όσο χρονικό διάστημα ήταν εν ζωή (είτε είναι πρώτο αναγραφόμενο μέλος, είτε δεύτερο) και σημειώνουμε στις πιθανές μεταβολές για τον επόμενο χρόνο τη λέξη “θάνατος”, καταθέτοντας και μία ληξιαρχική πράξη θανάτου.

Βήμα πέμπτο:

Ενημερώνουμε ότι: α) το πρώτο τετράμηνο από την ημερομηνία θανάτου έχουμε δικαίωμα από το Νόμο να προχωρήσουμε σε αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιάς, εφόσον υπαγόμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Μετά την παρέλευση του τετραμήνου έχουμε δικαίωμα μόνο αποδοχής κληρονομιάς και ως εκ τουτου τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να εκδοθούν από δικηγόρο ή συμβολαιογράφο (για αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας)

Βήμα έκτο:

Ο δικαιούχος εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ, που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα gov.gr. Αφού πρώτα αυθεντικοποιηθεί με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων από το taxisnet, καταχωρεί τα εξής στοιχεία: α) ΑΜΚΑ, β) ΑΦΜ, γ) ΙΒΑΝ στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή, δ) email στο οποίο θα σταλεί η απόφαση, ε) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και στ) ΑΜΚΑ και ΑΦΜ του θανόντος, προκειμένου να υποβληθεί η αίτηση για την καταβολή των εξόδων της κηδείας.