Δικαιολογητικά για μεταβίβαση σύνταξης

Δικαιολογητικά για μεταβίβαση σύνταξης

Όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζετε για τα βασικά και απαραίτητα δικαιολογητικά για τη μεταβίβαση συντάξεως από Ασφαλιστικό Οργανισμό.

  1. Δύο (2) ληξιαρχικές πράξεις θανάτου
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  3. Νέος καταθετικός λογαριασμός δικαιούχου σύνταξης
  4. Αστυνομική ταυτότητα δικαιούχου
  5. Έντυπα που να αποδεικνύουν α) το ΑΦΜ, β) τη ΔΟΥ γ) το ΑΜΚΑ του δικαιούχου σύνταξης